Pořizujete nový elektrický ohradník a nevíte, co všechno nakoupit?

Uděláme tedy malý výčet všeho potřebného ke stavbě funkční ohrady, tedy oplocení, které nepustí nikoho ven a nikoho dovnitř.

Tak budete potřebovat kůl nebo tyčky eventuálně síť, vodiče, generátor (zdroj pro elektrický ohradník), izolátory, zemnící tyč, kabel připojovací, kabel propojovací, zkoušečku, bleskopojistku, branku - tak to jsou nejdůležitější potřebné věci.

A teď je složitější věc a to sice, správný výběr. V rozhodování Vám pomůže, když si odpovíte na několik důležitých otázek. Pro jaké zvíře se ohrada bude stavět tzn. jak citlivé zvíře se bude v ohradě pást? Jak vysoký porost bude pod vodičem ohrad,y protože výška a hustota porostu pod vodiči ohradníku velmi ovlivňuje ztráty energie impulzu (zde můžeme jen poradit, že každý ohradník je třeba pravidelně udržovat sekáním a tak zamezit prorůstání trávy, větví, křovin do vodičů ohradníku). Vysoký porost může účinnost ohradníku zcela eliminovat.

Dalším faktorem při výběru je zda bude ohrada stabilní nebo mobilní. Stabilní ohrady se budují na několik let. Mobilní verze je pouze na dočasné pasení, oddělení pozemků od sebe při přepouštění zvířat na pasení, event. i rozdělení nesnášejících se zvířat od sebe, atd. Dále je rozhodující a velmi podstatné délka ohrady a v kolika vrstvách (počet vodičů nad sebou) bude ohrada provedena. Počet vodičů nad sebou je o druhu pasených zvířat (k tomu máme přehledné tabulky, kde je popsáno jak daleko vodiče od sebe umístit) a to všechno v závislosti na paseném zvířeti. Je nutné poznamenat, že tabulky jsou orientační, protože můžete mít ve stádě zvíře, které má tendence přeskakovat nebo se prodírat vodiči a pak je nutné udělat ohradu hustější nebo vyšší. Vzdálenost mezi kůly či tyčkami také velice ovlivní výběr používaných vodičů.

U výběru generátoru nám sehraje roli možnost napájení, když máte možnost napájení ze sítě 230 V určitě zvolte tuto možnost, v případě, že ne, pak přichází na řadu volba duálního (kombinovaného) zdroje.